Процес на производство на ткаенини

Ткаен процес

Нашата инспекција на ткаенината за пазарот во САД е една четвртина од стандардот, за пазарот на ЕУ е меѓународен стандард на ЕУ.

Процес на плетење

Нашата инспекција на ткаенината за пазарот во САД е една четвртина од стандардот, за пазарот на ЕУ е меѓународен стандард на ЕУ.